Hiệu quả mang lại sau khi ứng dụng hệ thống GTS System 2015

Hiệu quả của việc ứng dụng hệ thống GTS System 2015 được thể hiện trong các công việc cụ thể sau:

  • Có thể sử dụng chương trình ở bất kỳ nơi đâu, chỉ cần có kết nối Internet.
  • Tích hợp, chia sẻ và quản lý hệ thống ngân hàng câu hỏi của trường học, tổ chức đào tạo, tổ chức khảo thí, … một cách dễ dàng, thuận tiện.
  • Là giải pháp tối ưu giúp giảm thiểu chi phí trong việc tổ chức các kỳ thi sát hạch, đánh giá thí sinh.
  • Tổ chức các kỳ thi sát hạch, đánh giá với số lượng lớn thí sinh với kết quả nhanh, điểm số đáng tin cậy, công bằng, chính xác, vô tư. Ngăn ngừa thí sinh “học tủ”
  • Cung cấp môi trường tập trung giúp học sinh, sinh viên, thí sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức và tiếp cận với phương pháp thi hiện đại mang tính quốc tế.
  • Cung cấp công cụ phân tích trực tuyến để hỗ trợ mục tiêu trong chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng học tập, giảng dạy phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của trường học, tổ chức đào tạo/khảo thí, …