Việt Nam cần áp dụng khoa học về đo lường trong giáo dục

Trong bài viết dưới đây,GS.TSKH Lâm Quang Thiệp khẳng định, Việt Nam có thể và cần phải áp dụng ngay những thành tựu hiện đại của khoa học về đo lường trong giáo dục. GS nhấn mạnh, sự đánh giá phải được xem là một bộ phận quan trọng và hợp thành một thể thống nhất của quá trình giáo dục - đào tạo. Cơ sở quan trọng của việc đánh giá là khoa học về đo lường trong giáo dục.

Thi trắc nghiệm: Cần áp dụng ngay phương pháp hiện đại

Kể từ năm học tới, môn tiếng Anh sẽ chính thức được đưa vào thi theo phương pháp trắc nghiệm. Tuy nhiên, về cơ bản VN vẫn dự kiến sẽ áp dụng phương pháp trắc nghiệm cổ điển.

Trong khi trên thế giới, phương pháp trắc nghiệm hiện đại với lý thuyết đáp ứng câu hỏi (IRT) với công nghệ trắc nghiệm thích ứng nhờ máy tính (CAT) đã được áp dụng rộng rãi, mà thành tựu quan trọng của nó là nâng cao độ chính xác của trắc nghiệm.

Trắc nghiệm khách quan

Trắc nghiệm khách quan (tiếng Anh: Objective test) là một phương tiện kiểm tra, đánh giá về kiến thức hoặc để thu thập thông tin.