G - Kim cương

Gói dịch vụ G - Kim cương là giải pháp hoàn hảo nhằm đáp ứng nhu cầu Test của các Doanh nghiệp lớn và các Trường Đại học, Cao đẳng, ..

Các tiêu chuẩn của gói G - Kim cương  
  • Giá: 10,000,000 VNĐ
  • Dung lượng lưu trữ: 8000 MB
  • Số lượng thí sinh: Không giới hạn
  • Tần suất Test: Không giới hạn
  • Phần mềm Client: Không giới hạn
Khách hàng tiêu biểu